Priser för 1-4 personer

Vardagstaxa

279 kr
Jämförelsepris
49
Grundavgift
360
kr/tim
14
kr/km
Mån till Fre 09:00 - 15:00

Kvällstaxa (övrig tid)

299 kr
Jämförelsepris
49
Grundavgift
390
kr/tim
15,20
kr/km
Mån till Fre 15:00 - 09:00 samt helg

Priser för 5-8 personer eller beställd storbil

Vardagstaxa

419 kr
Jämförelsepris
74
Grundavgift
540
kr/tim
21
kr/km
Mån till Fre 09:00 - 15:00

Kvällstaxa (övrig tid)

448 kr
Jämförelsepris
74
Grundavgift
585
kr/tim
22.80
kr/km
Mån till Fre 15:00 - 09:00 samt helg

Priset inkl. moms och ev. grundavgift för typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min.