Priser för 1-4 personer

Vardagstaxa

299 kr
Jämförelsepris
49
Grundavgift
400
kr/tim
15
kr/km
Mån till Fre 09:00 - 15:00

Kvällstaxa (övrig tid)

319 kr
Jämförelsepris
49
Grundavgift
440
kr/tim
16
kr/km
Mån till Fre 15:00 - 09:00 samt helg

Priser för 5-8 personer eller beställd storbil

Vardagstaxa

449 kr
Jämförelsepris
74
Grundavgift
600
kr/tim
22,50
kr/km
Mån till Fre 09:00 - 15:00

Kvällstaxa (övrig tid)

479 kr
Jämförelsepris
74
Grundavgift
660
kr/tim
24
kr/km
Mån till Fre 15:00 - 09:00 samt helg

Priset inkl. moms och ev. grundavgift för typresa enligt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:85) om taxitrafik bestående av 10 km färd som tar 15 min.